WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:196 回復:1 發表於 2021-4-9 09:19:06
本主題由 212love 於 2021-4-11 22:30 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-4-7 13:13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

無處可避 Rose., 2020.[MKV / 3.97G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg 2 i. d5 m/ Z  w9 j9 |! P! g

. a/ F1 ?! w. B3 J7 f3 f. t, \  Y; F◎译 名 无处可避/Rose: A Love Story3 P0 G0 m6 K8 M# ^, M! i
◎片 名 Rose
3 i! L/ P; r) t' i5 P, P◎年 代 2020
% v" ^2 n2 m0 \# W- {9 Q% ^◎产 地 英国
- Y( S3 ^6 g  {, m) _◎类 别 恐怖7 c0 z/ A9 F4 y( Z4 J$ `2 k
◎语 言 英语% `- _/ p5 E- j# s9 x
◎上映日期 2020-10-13(英国)
% l$ `2 I7 l  O◎IMDb评分 7.2/10 from 60 users
/ ^+ t. g% w5 \  a9 n- y2 A◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9643228/
, `9 e% ]0 I: m/ }◎豆瓣评分 /10 from 0 users
9 Q1 I2 B( p! |5 P- a- S◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34607685/: M+ l! u9 n( f7 Z
◎片 长 86分钟
$ k3 M9 }0 B# o% U* x! s◎编 剧 马特·斯托克 Matt Stokoe
( E- I& T# V* `; K+ M  N2 f◎主 演 苏菲·兰朵 Sophie Rundle3 R# B! d, e! O7 _( V( P- p0 A
   内森·麦克伦 Nathan McMullen
  H7 m: o" W0 R7 r+ a   马特·斯托克 Matt Stokoe
. J' X3 u+ R  ?+ J   奥利维亚·格兰特 Olivia Grant
" ?  D3 ?/ V9 @4 I! T! c7 I, @7 k) L4 p9 r. w2 F6 x# b
◎标 签 英国电影 | 苏菲兰格 | 恐怖+ _3 [& u6 K; G- r8 D) P, x

$ R" ?' F' O$ i9 R; a( V; c4 P  o7 ]◎简 介
* t" L! C% r4 K) U$ O3 e% z6 q
% n) d6 w  W' O/ o Gripped by a violent, terrifying illness, Rose lives in seclusion with her husband, but the arrival of a stranger shatters the fragile refuge they have built.
9 }8 ~$ E# J4 w3 V  h  i% d, f' N; |9 v* @( ~, L: n& V3 ~5 \
◎获奖情况" L2 }5 j3 A# m- G! v
+ @+ q& k' a2 I+ @
 第23届英国独立电影奖 ?(2020)  t2 d( k3 T9 `; j- g. t# u, j
 瑞丹斯奖(提名)
3 x( `. t- {- y( K  `Video$ ]: _* O! d6 U: D
ID : 1
- `, z+ c* z( P  M" b6 J( h6 V: XFormat : AVC
; |. j' N5 z% N2 U9 N2 H$ FFormat/Info : Advanced Video Codec; ]* N/ p: T# W4 [5 X- Q, }
Format profile : [email protected]
* ~, Z) E$ r, I( b( [: H0 tFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
% S1 G: r& O9 Z9 LFormat settings, CABAC : Yes
  Z, r; l* g: QFormat settings, Reference frames : 4 frames
) \% r0 L6 u1 x' g- ~- C- \Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 u* W. |% d& S& }, D
Duration : 1 h 26 min/ p5 {  c; j( i9 o; J# d
Bit rate mode : Constant- m% V$ _& l7 v6 F. A5 @$ o
Bit rate : 5 926 kb/s
8 a) L, @0 d" m5 NNominal bit rate : 10 000 kb/s
  t' ^& ^) Y3 @$ h% k9 B& ?Width : 1 920 pixels
& M6 m: E7 b% q% mHeight : 1 080 pixels6 V& }0 L" W& c3 f) h
Display aspect ratio : 16:9
4 Y4 X2 h2 d, g! B2 P+ DFrame rate mode : Constant
% [; M* j+ w, Y4 [/ VFrame rate : 24.000 FPS
9 @# J5 [( X- ^. JColor space : YUV- J* e; P7 A" n% }7 T
Chroma subsampling : 4:2:0
0 a" w$ g$ }9 J" Z5 \- Y+ c" dBit depth : 8 bits
& }/ O! J. i) @. BScan type : Progressive: V3 U7 v* f1 E6 @4 a4 {
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1190 M. f! M1 C8 \# K" L" p
Stream size : 3.58 GiB (90%)7 W9 o( e4 J# }0 B8 D
Default : Yes
+ b' @2 P; c  G9 M7 ^Forced : No
4 C1 b# w1 ?7 R/ [6 h3 ?Color range : Limited
9 o( A1 c/ N) XColor primaries : BT.709
7 s0 ^! X1 W" [Transfer characteristics : BT.709- `4 a1 X7 ~/ s" {; }# d; j0 L
Matrix coefficients : BT.709
% a, J( c9 ?# o% j7 |% t' L2 @1 o! n. `- u- \# j
Audio
+ p) J! r# N3 \  aID : 2) Q/ o) A$ u3 e5 a7 _
Format : E-AC-33 o: W) o: C, I/ }) C
Format/Info : Enhanced AC-3
% t4 W7 F+ C2 N1 Q: a, g' qCommercial name : Dolby Digital Plus/ k/ I- b! @) o
Codec ID : A_EAC31 `7 x0 K' D, _( D! V; r
Duration : 1 h 26 min8 R  J* ^+ i8 u* v5 {
Bit rate mode : Constant0 t: L, \- c1 n
Bit rate : 640 kb/s) C$ ~2 |" B9 g
Channel(s) : 6 channels7 n1 i! X7 c$ w. E" f7 l* O0 M
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  N  B4 y) K5 `0 X- _5 TSampling rate : 48.0 kHz
! U% E' J  B* W+ P$ UFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)- t0 x) s% Q$ r1 G
Compression mode : Lossy( w* p! U- _9 }* Q5 D* ^
Stream size : 396 MiB (10%)! _8 b+ g0 G+ N! z5 p% H& a- \
Language : English
. }# h5 x4 ~6 L! K3 f9 ]! lService kind : Complete Main
% X; `% q/ q- N) a- S$ BDefault : Yes
7 t5 |, m$ E( D0 w) U+ k8 E1 y0 tForced : No

; {: C" s1 L1 N9 r3 o
) M0 g6 @: \" A

無處可避 MKV.torrent

40.18 KB, 下載次數: 29

本帖點贊的會員︰

累計簽到:1037 天
連續簽到:135 天
發表於 2021-4-9 09:19:06 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部